Rożej E., Witaliński W., Szentgyörgyi H., Wantuch M., Moroń D., Woyciechowski M. (2012) Mite species inhabiting commercial bumblebee (Bombus terrestris) nests in Polish greenhouses Experimental and Applied Acarology 56 (3): 271282. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3273685/